हनुमान चालीसा – Hanuman Chalisa

हनुमान चालीसा – Hanuman Chalisa हनुमान चालीसा – Hanuman Chalisa श्रीगुरु चरण सरोज रज निजमनु मुकुरु सुधारि ।बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायकु फल चारि ॥ बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौं पवन कुमार ।बल बुद्धि बिद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार ॥ जय हनुमान ज्ञान गुन सागर ।जय कपीस तिहुँ लोक उजागर ॥ राम दूत अतुलित … Read more