Jana Gana Mana- India National Anthem Lyrics

Jana Gana Mana- India National Anthem Lyrics Jana Gana Mana Adhinayak Jay hai, Bharat Bhagya Vidhata. Punjab Sindh Gujarat Maratha , Dravid Utkal Banga. Vindhya Himachal Yamuna Ganga, Uchchhal Jaladhi Tiranga. Tav Subh Name Jage, Tav Subh Ashish Mange. Gaaye tav jay gatha, Jana Gana Mangal Daayak Jay Hai , Bharat Bhagya Vidhata. Jay hai … Read more